O NÁS

Hľadáte HR riešenia, ktoré podporia stabilitu a rozvoj Vášho podnikania? U nás ste správne. HR HOUSE je spoločnosť skúsených profesionálov v HR biznise a ponúka komplexný manažment ľudských zdrojov na báze externej spolupráce. Okrem štandardov, akými sú administratíva pracovných vzťahov a účtovanie miezd, realizujeme efektívne riešenia pre každú etapu životného cyklu zamestnancov.

Ste malá alebo stredná firma, ktorá hľadá optimálne využitie potenciálu svojich zamestnancov? Pripravíme spolu s Vami riešenia a poskytneme HR servis, ktorý výrazne prispeje k dosiahnutiu Vašich firemných cieľov. Ponúkame dlhodobú i projektovú spoluprácu.

Ivana Repová

VAŠE HR
V SPRÁVNYCH
RUKÁCH

 
ATRAKTIVITA

podporujeme firmy byť žiadaným zamestnávateľom na trhu práce

ROZVOJ

podporujeme firmy pri zosúlaďovaní rozvojových potrieb zamestnancov s firemnými cieľmi tak, aby sa rozvoj zamestnancov stal dôležitým faktorom úspechu

VYHĽADÁVANIE A VÝBER

 

zabezpečujeme použitie efektívnych nástrojov pri získavaní vhodných zamestnancov

UDRŽANIE

 

zavádzame metódy a motivačné systémy

na posilnenie lojality a trvalo udržateľného nasadenia zamestnancov vo firme

PRIJATIE A ADAPTÁCIA

 

vyvíjame a štandardizujeme procesy začleňovania nových zamestnancov

do firmy a jej kultúry

SKONČENIE

umožňujeme firmám riadiť odchody zamestnancov v súlade s princípom „win-win“

NAŠE

SLUŽBY

 

BENEFITY

PRE VÁS

Naša podpora prispieva
k naplneniu Vašich podnikateľských stratégií
Poskytujeme komplexné personálne riešenia
Náš príspevok k HR prioritám napomáha dosiahnutiu Vašich firemných cieľov
Ponúkame moderné formy personálnych služieb a odborné know-how
Optimalizujeme personálne náklady
Sme HR experti s dlhoročnými skúsenosťami, komunikujeme
po anglicky a nemecky

​NÁŠ TÍM

Ivana Repová
managing partner

+421 915 848 137

ivana.repova@hrhouse.sk

+421 918 370 915

igor.kamacai@hrhouse.sk

 
 

ADRESA

Šulekova 2, SK-811 06 Bratislava

E-mail: info@hrhouse.sk
Tel:  +421 915 848 137

Napíšte nám správu

KONTAKT

HR HOUSE

© 2018 by ITfire s.r.o.