HR HOUSE s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 51633051
DIČ: 2120735177
Kontakt
info@hrhouse.sk
ᐩ421 915 848 137

AKO PRACUJEME

Flexibilne uplatňujeme rozličné prístupy v závislosti od požiadaviek a potrieb klienta.

01

Projektový
manažment

Zistite viac →

01

Projektový
manažment

Zistite viac →

02

Interim
manažment

Zistite viac →

03

Dlhodobá
spolupráca

Zistite viac →

ako pracujeme

Projektový manažment

Využívame osvedčené postupy projektového riadenia v štyroch súvisiacich fázach.

01.

Iniciácia

Je predpokladom na spustenie projektu. Začíname vstupnou analýzou problému, dohodneme si ciele a úlohy, prediskutujeme uskutočniteľnosť a finančnú efektivitu projektu.

03.

Implementácia

Je nielen fázou postupnej realizácie plánu, ale aj priebežného vyhodnocovania projektu. Súčasťou tejto fázy je akceptácia zmien vo firemnom prostredí a uplatnenie vhodnej komunikačnej schémy.

02.

Plánovanie

Stanovíme jednotlivé aktivity a časový harmonogram projektu, odsúhlasíme zloženie a zodpovednosti členov projektového tímu.

04.

Ukončenie

Prioritami počas tejto fázy je bezpečnosť získaného know-how a integrácia účastníkov projektu do nových alebo zmenených aspektov firemného prostredia.

Projektový manažment

Využívame osvedčené postupy projektového riadenia v štyroch súvisiacich fázach.

01.

Iniciácia

Je predpokladom na spustenie projektu. Začíname vstupnou analýzou problému, dohodneme si ciele a úlohy, prediskutujeme uskutočniteľnosť a finančnú efektivitu projektu.

02.

Plánovanie

Stanovíme jednotlivé aktivity a časový harmonogram projektu, odsúhlasíme zloženie a zodpovednosti členov projektového tímu.

03.

Implementácia

Je nielen fázou postupnej realizácie plánu, ale aj priebežného vyhodnocovania projektu. Súčasťou tejto fázy je akceptácia zmien vo firemnom prostredí a uplatnenie vhodnej komunikačnej schémy.

04.

Ukončenie

Prioritami počas tejto fázy je bezpečnosť získaného know-how a integrácia účastníkov projektu do nových alebo zmenených aspektov firemného prostredia.

Interim manažment

Funkciu interim manažéra plníme, ak klient potrebuje manažovať oblasť HR v procese zmeny alebo transformácie a čelí nedostatku vo forme vedomostí, zručností, štruktúry alebo kultúry. Pomáhame implementovať stratégiu, vyplniť medzeru v riadení alebo uľahčiť zmenu. V týchto prípadoch zhmotňujeme naše dlhoročné skúsenosti v riadení zmien a v HR manažmente.

Dlhodobá spolupráca

V rámci dlhodobej spolupráce sme seniorným profesionálom, ktorý prináša HR expertízu strategického i operatívneho významu zohľadňujúc prínos pre klienta. Tento typ spolupráce je vhodný pre klienta, u ktorého rozsah aktivít alokovaných na úrovni senior HR manažéra nenapĺňa celú pozíciu, avšak príslušná expertíza je v určitom rozsahu nevyhnutná. Spoluprácu realizujeme na pravidelnej báze a taktiež ako ad hoc podporu pri efektívnych riešeniach konkrétnych situácií.

SPOLUPRÁCA

Vnímate priestor na zlepšenie?
Poďme sa porozprávať.

Obráťte sa na náš tím HR profesionálov pripravený prispieť k vášmu obchodnému úspechu, ako aj k úspechu vašich zamestnancov.