HR HOUSE s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 51633051
DIČ: 2120735177
Kontakt
info@hrhouse.sk
ᐩ421 915 848 137

HR služby na mieru

Zavádzame overené postupy pre individuálne potreby vašej firmy.

NAŠE SLUŽBY

Konfigurujte si vaše HR z našej ponuky

Strategické HR

 • HR audit
 • Nastavenie cieľov
 • Vypracovanie HR stratégie
 • Personálne plánovanie a rozpočet
 • Optimálna organizačná štruktúra
 • Plánovanie nástupníctva
 • Riadenie zmien v organizácii
 • Reporting a kontroling HR ukazovateľov

Firemná kultúra a vzťahy

 • Atraktivita zamestnávateľa
 • Prieskumy zamestnaneckej klímy
 • Zamestnanecká príručka
 • Interná komunikácia
 • Spolupráca so zástupcami zamestnancov
 • Kolektívne vyjednávanie
 • Spoločenská zodpovednosť firmy

Prijímanie a rozvoj

 • Profil pracovnej pozície
 • Výberový proces a vedenie pohovorov
 • Proces adaptácie zamestnancov
 • Hodnotenie výkonu zamestnancov
 • Kariérny rozhovor a spätná väzba
 • Kvalifikačná matica zručností
 • Tímový rozvojový plán
 • Rozvoj kľúčového potenciálu a kompetencií

Odmeňovanie

 • Audit miezd a benefitov
 • Mzdová matica pracovných pozícií
 • Systém základných miezd a príplatkov
 • Variabilné odmeňovanie – prémie, bonusy, odmeny
 • Spravodlivosť v odmeňovaní
 • Firemné benefity

HR administratíva

 • Predzmluvné vzťahy
 • Pracovná zmluva a ďalšie dokumenty
 • Manažment pracovného času
 • Firemné smernice v súlade s predpismi
 • Ochrana osobných údajov v HR
 • Tvorba a použitie sociálneho fondu
 • Medzinárodné zamestnávanie v EÚ
 • HR softvér
šetríme čas

HR S VÝSLEDKAMI

Šetríme čas a peniaze.

Efektívne nastavené HR dokáže výrazne ovplyvniť úsporu hmotných i nehmotných prostriedkov firmy, ktoré môžete využiť na ďalší rozvoj svojho podnikania. S nami meníte fixné náklady na variabilné.

SPOLUPRÁCA

Vnímate priestor na zlepšenie?
Poďme sa porozprávať.

Obráťte sa na náš tím HR profesionálov pripravený prispieť k vášmu obchodnému úspechu, ako aj k úspechu vašich zamestnancov.